Integritetspolicy webbplats Matöppet

När du lämnar personuppgifter och andra upplysningar via denna webbplats bekräftar du användningen av dessa på det sätt som beskrivs nedan.

Data som samlas in via formuläret ”Vill du bli Matöppethandlare?”

De kontaktuppgifter du lämnar via webb-formuläret på webbsidan behandlar vi för att kunna kontakta dig avseende anslutning till Matöppet-kedjan.

Behandlingen av dina personuppgifter grundas på vårt berättigade intresse av att kunna administrera relationen med dig.

Data som samlas in för att stödja webbplatsens funktionalitet

  • IP-adress
  • GPS-position

GPS-position samlas endast in för användare som besöker matöppet.se via mobiltelefon. IP-adress samlas alltid in oavsett användarens typ av enhet. Insamlad data används för att tillse att informationen du får (öppettider, erbjudanden etc.) är relaterad till din lokala Matöppet-butik.

Du kan alltid neka delning av GPS-position i inställningarna till din mobiltelefon, tänk dock på att detta kan innebära att informationen på hemsidan inte är relaterad till din lokala Matöppet-butik.

Insamlad GPS-position och IP-adresser sparas endast så länge det behövs för att stödja funktionaliteten på hemsidan, därefter raderas uppgifterna automatiskt.

Matöppet eller tredje part kan använda textfiler som sparas i din dator som stöd för att bla. kunna analysera hur du använder hemsidan (s k cookies). Informationen som genereras av sådan cookie (inklusive din IP-adress) kan komma att lagras av Matöppet eller tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare, något som kan göra att du ej får tillgång till alla funktioner på denna webbplats.

Matöppet kan t ex komma att använda informationen för att anpassa webbplatsen i syfte att uppfylla dina önskemål avseende vissa tjänster, för att kommunicera med dig, för att utveckla innehållet på webbsidan, för statisk och analyser samt för marknadsföringsändamål.

Behandlingsgrund, dataskydd och gallring

Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att ge dig korrekt information, att hålla webbplatsen uppdaterad och för att kunna utveckla dess funktionalitet.

Vi sparar uppgifterna högst ett år efter den initiala behandlingen och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter till annat bolag inom vår koncern.

Vi värnar din integritet och vidtar åtgärder för att i rimlig utsträckning skydda information mot obehörig åtkomst. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till dina personuppgifter.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till oss, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

När vi samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har bl.a. rätt att:

–   Utan kostnad en gång per år begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas, och

–   Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Bergendahl Food AB, org. nr 556342-7698

Industrigatan 22

281 21 Hässleholm

Telefon: 0451-48 000

Om du har synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Frågor om eller kommentarer till vår integritetspolicy besvaras på dataskydd@bergendahls.se eller 0451-480 00.

Våra butiker
Recept & inspiration
Aktuellt